Paginacija

Adam Mickiewicz na Collège de France: Kratka povijest profesure
Adam Mickiewicz na Collège de France: Kratka povijest profesure
Helena Međimorec
Ovaj diplomski rad će predstaviti kratku povijest profesure Adama Mickiewicza na francuskom učilištu Collège de Franceu u četiri ciklusa predavanja od 1840. godine do 1844. Collège de France od osnutka pa do danas promiče nove smjerove proučavanja u znanosti. U 19. stoljeću je takvu novinu predstavljala Katedra za slavensku književnost, osnovana 1840. godine uz zajedničke napore poljskih i francuskih istomišljenika. U okviru katedre su osnovana Predavanja o slavenskoj...
Adaptacija romana Črna mati zemla
Adaptacija romana Črna mati zemla
Ivana Paljug
Komparativnom analizom propitivali smo odnos literarnog teksta i teksta adaptacije, odnosno načine transformacije romanesknog u dramski diskurz. Pritom smo na umu imali polazišnu tezu da su i roman i predstava narativni oblici te oba imaju mogućnost prenošenja, posredovanja priče, ali na drugačiji način s obzirom na različite medijske specifičnosti. Priča ili narativ tako se pokazala kao ona „izvanmedijska“ struktura, koja se prenosi u druge žanrove. Adaptacija iz literarnih u...
Adjetivo: clases y uso
Adjetivo: clases y uso
Monika Rumenčić
Cilj ovog završnog rada je, uz pomoć raznih gramatika i članaka, objasniti ono najvažnije o pridjevima u španjolskom jeziku. Radi boljeg razumijevanja same teme, u teorijskom dijelu bit će definirano značenje i osnovne karakteristike pridjeva. Nadalje, bit će prikazana i detaljnije opisana podjela pridjeva te posebnosti koje nalazimo prilikom uporabe pridjeva. Sve će biti potkrijepljeno primjerima. Slijedi praktični dio, u kojem će biti prikazana analiza pet parova pridjeva...
Adquisición del español como lengua extranjera
Adquisición del español como lengua extranjera
Tena Novačko
El presente trabajo tiene como finalidad aproximar al lector el proceso de la adquisición del español como lengua extranjera. Por lo tanto, para poder explicar con más claridad el mencionado proceso es muy importante explicar los términos básicos que forman parte de la adquisición de la lengua. Este trabajo parte de una explicación de los términos como la lengua materna, la segunda lengua y la lengua extranjera y continua con la aclaración de los significados de la adquisición y...
Age factor in visual representation of meaning in EFL
Age factor in visual representation of meaning in EFL
Lea Hlad
The focus of this thesis is on the ways Croatian elementary and secondary school learners of English strategically construe the meaning of particle-verb (PV) constructions with particles in and out through visual representations. The participants were asked to represent the meanings of given PVs by drawing, which is considered to be a challenging task because learning through visualization is not particularly encouraged in Croatian schools. The aim of the research was also to detect possible...
Agrotourisme: analyse terminologique
Agrotourisme: analyse terminologique
Ana Matijašević
Ce mémoire de master traite de la terminologie du domaine de l’agrotourisme. Dans la partie théorique, la terminologie en tant que discipline ainsi que ses caractéristiques principales sont présentées. Ensuite, la méthodologie, c’est-à-dire les étapes du travail terminologique sont expliquées et accompagnées d'exemples tirés de notre travail. La partie pratique comprend notre traduction, un glossaire, douze fiches terminologiques et deux arborescences. À la fin de ce mémoire...
Akademske i transverzalne vještine informacijskih stručnjaka ključne za formiranje profesionalnog identiteta i kompetentnosti
Akademske i transverzalne vještine informacijskih stručnjaka ključne za formiranje profesionalnog identiteta i kompetentnosti
Hana Josić
Suočeno s ekonomskim, ekološkim i socijalnim izazovima, obrazovanje je danas u vrlo nezavidnom položaju. Da bi kao odrasli ostvarili svoj puni potencijal, studenti moraju razviti niz vještina poput rješavanja problema, kritičkog razmišljanja, komunikacije, timskog rada i samoupravljanja. Iako se tehničke i profesionalne vještine nude u sklopu nastavnih planova informacijskih znanosti i informatike u Hrvatskoj, poduzetničke se vještine još uvijek rijetko podučavaju, posebno na...
Akademsko varanje na tehničkim fakultetima: uloga motivacije za učenje i kontekstualnih faktora
Akademsko varanje na tehničkim fakultetima: uloga motivacije za učenje i kontekstualnih faktora
Barbara Bunoza
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos motivacijskih varijabli (ciljeva postignuća, samoefikasnosti, samoefikasnosti u samoregulaciji) i kontekstualnih faktora s aktivnim varanjem na ispitima na tehničkim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu. U istraživanju su sudjelovali studenti triju fakulteta tehničkih usmjerenja Sveučilišta u Zagrebu (N=398). Sudionici su ispunjavali Skalu ciljeva postignuća, Skalu samoefikasnosti, Skalu samoefikasnosti u samoregulaciji učenja, Skalu...
Aktivno starenje i potrebe osoba treće životne dobi za obrazovanjem
Aktivno starenje i potrebe osoba treće životne dobi za obrazovanjem
Matea Burigo
Provedeno istraživanje proizlazi iz spoznaje da se starosna struktura društva mijenja, pri čemu mislimo na povećanje udjela starijeg stanovništva u svijetu i Europi pa tako i Hrvatskoj. Osobe treće životne dobi, koje su predmet ovog istraživanja, postaju sve više zanemarene i marginalizirane, dok se istovremeno njihove potrebe za aktivnim i ravnopravnim sudjelovanjem u društvu povećavaju. Odgovor na nerazmjer u potrebama starije populacije i onoga što im društvo omogućava,...
Akustička analiza gluhačkih glasova
Akustička analiza gluhačkih glasova
Maja Stokić
Ciljevi ovoga istraživačkoga rada bili su akustički opisati muške i ženske gluhačke glasove, te usporediti akustički opis gluhačkih glasova s opisom referentnih uredno čujućih glasova govornika hrvatskoga jezka. Akustička je analiza uključivala analizu dugotrajnoga prosječnoga spektra govora, analizu prosječne fundamentalne frekvencije kao i njenoga raspona na temelju spontanoga govora i fonacije, vremena fonacije, zatim vrijednosti jittera, shimmera, HNR-a, vokalskih trokuta...
Alati za poslovnu inteligenciju
Alati za poslovnu inteligenciju
Zrinka Jagečić
U radu je definirana i opisana poslovna inteligencija, te je prikazana njena važnost, potreba i uloga u svakodnevnom poslovanju. Opisani su alati koji se koriste u okruženju poslovne inteligencije, a poseban fokus je na Microsoft alatima koji su danas najšire dostupni i izrazito razvijeni. Analiziran je način na koji alati funkcioniraju, prikazan je pregled njihovih mogućnosti i karakteristika. Glavni cilj rada je prikazati nužnost vizualizacije podataka koja se može napraviti i...
Alijenacija i socijalna akceleracija u filozofiji Hartmuta Rose
Alijenacija i socijalna akceleracija u filozofiji Hartmuta Rose
Petar Lakić
U ovom diplomskom radu ću prikazati i obrazložiti ključne pojmove i koncepte njemačkog filozofa i sociologa Hartmuta Rose. Konstitutivno iskustvo modernosti je ubrzanost svijeta, života te individualnih doživljaja i iskustava. Iako je tehnologija omogućila mnoštvo mogućnosti za uštedu vremena, paradoksalna nestašica vremena je postala jedna od temeljnih tegoba modernog čovjeka. Teorija socijalne akceleracije Hartmuta Rose predstavlja jedinstveno istraživanje na području...

Paginacija