Paginacija

Arheološki dokazi o kontroliranoj upotrebi vatre u domaćinstvima kasnog brončanog doba na nalazištu Kalnik-Igrišče
Arheološki dokazi o kontroliranoj upotrebi vatre u domaćinstvima kasnog brončanog doba na nalazištu Kalnik-Igrišče
Mia Marijan
Arheološki dokazi o kontroliranoj upotrebi vatre mogu se pronaći na gotovo svakom brončanodobnom nalazištu, osobito unutar naselja. Razina očuvanosti takvih nalaza ovisi o mnogo čimbenika no često se radi o uništenim strukturama koje se mogu zabilježiti samo prilikom arheoloških iskopavanja u fotografiji ili crtežu. U ovome se radu obrađuju dokazi o kontroliranoj upotrebi vatre iz naselja kasnog brončanog doba koje je otkriveno na nalazištu Kalnik-Igrišče. Analiza je...
Arhitekt Petar Pavlovič Fetisov
Arhitekt Petar Pavlovič Fetisov
Jana Gamilec
Данная дипломная работа посвящена жизни и деятельности архитектора Петра Павловича Фетисова. Петр Павлович Фетисов сделал замечательную карьеру в Российской империи, а в 1920 году переехал в Загреб и там активно продолжил свою деятельность. Несмотря на это, специальная...
Arhitektonska baština i tvorba sjećanja. Primjer iz recentne konzervatorske prakse u Hrvatskoj
Arhitektonska baština i tvorba sjećanja. Primjer iz recentne konzervatorske prakse u Hrvatskoj
Dinko Duančić
Diplomski rad donosi inter- i multidisciplinarnu analizu tvorbe sjećanja na slučaju iz recentne konzervatorske prakse. Etnološka i kulturnoantropološka analiza temelji se na teorijskim postavkama antropologije sjećanja te nastoji razjasniti na koje se sve načine društveno sjećanje ostvaruje kroz arhitektonsku baštinu. Kvalitativna metoda intervjua kombinirana je s diskurzivnom analizom primarnih i sekundarnih pisanih izvora, dokumenata, teorijskih tekstova i srodne građe....
Arhitektonski opus studija 3LHD
Arhitektonski opus studija 3LHD
Tin Rajković
Ovaj diplomski rad obrađuje arhitektonski opus iznimno nagrađivanog i međunarodno prepoznatoga suvremenog hrvatskog studija 3LHD koji kontinuirano djeluje od 1994. godine pa sve do danas i koji je u tom razdoblju izradio oko 310 projekata. Od samog nastanka studija, njegovo djelovanje se veže uz tranzicijske okolnosti uspostave samostalne hrvatske države što je dovelo do nužnog i brzog prilagođavanja novoj tržišnoj dinamici koja nije zaobišla ni područje arhitekture. To je...
Arhitektura svjetionika 19. stoljeća na hrvatskoj obali Jadranskog mora
Arhitektura svjetionika 19. stoljeća na hrvatskoj obali Jadranskog mora
Marta Fiket
Rad se bavi arhitekturom svjetionika izgrađenih kroz 19. stoljeće na hrvatskoj obali Jadranskog mora. Rad donosi pregled hrvatskih svjetionika, od početaka njihove izgradnje i povijesnog konteksta u kojemu nastaju te informacije o značajnim arhitektima i projektantima koji su utjecali na njihov izgled. U središnjem dijelu rada analizirana je arhitektura svjetionika pojedinačno, kronološkim redom kojim su građeni te su iznesene osnovne karakteristike stila i tipološke značajke...
Arhitektura u Timuridskom Carstvu
Arhitektura u Timuridskom Carstvu
Denis Aleksić
Timuridsko razdoblje (1370.-1507.) u kulturnom je smislu bilo najsjajnije povijesno razdoblje Središnje Azije. Osnivač dinastije, Timur (vladao 1370.-1405.), bio je nemilosrdan osvajač koji je većinu života proveo sudjelujući u vojnim pohodima. Ipak, Središnja Azija bila je pošteđena ratnih razaranja i pokolja, koji su se uglavnom odvijali na području Irana i Zlatne Horde. Unatoč osvajačkom karakteru, Timur, ali i njegovi nasljednici, ostavili su značajna arhitektonska i druga...
Arhivi Katoličke crkve u SAD-u i Hrvatskoj – univerzalnost univerzalne Crkve?
Arhivi Katoličke crkve u SAD-u i Hrvatskoj – univerzalnost univerzalne Crkve?
Marija Sadak
Rimokatolička crkva vjerska je zajednica čije ustanove djeluju u svim zemljama prema istim odredbama crkvenog prava. Arhivi Katoličke crkve u Sjedinjenim Američkim Državama te arhivi iste vjerske zajednice u Hrvatskoj predstavljaju vrlo poseban dio arhivskog krajolika tih država, ali dio su ili odraz i povijesti, društva i političkog razvoja zemlje u kojoj su nastali. U ovom se radu istražuje povijesni razvoj arhiva Katoličke crkve u Sjedinjenim Američkim Državama i Hrvatskoj te...
Arhivi u 21. stoljeću
Arhivi u 21. stoljeću
Ivona Žufić
U radu je prikazana strategija za arhive u digitalnome svijetu te načini na koje se ta strategija ostvaruje. Osnovne točke strategije odnose se na promicanje položaja arhiva u društvu te praćenje razvoja suvremenih tehnologija kao i zahtjeva korisnika u digitalnome svijetu. S obzirom da se unutar arhiva sve više upravlja digitalnim zapisima, postavljaju se temelji za suradnjom između arhivističke struke i IT sektora kako bi se razmjenom znanja omogućilo sigurno upravljanje arhivskim...
Arhivi zajednice i njihova zastupljenost u zajednicama nacionalnih manjina grada Zagreba
Arhivi zajednice i njihova zastupljenost u zajednicama nacionalnih manjina grada Zagreba
Marina Podkonjak
U radu su uvodno predstavljene tipologija i vrste arhiva koji danas postoje s naglaskom na privatne arhive i specijalizirane arhivske zbirke. Objašnjava se pojam arhiva zajednice koji danas povezuje zajednice, arhive i kolektivno pamćenje u arhivskoj djelatnosti i stručnoj zajednici te kontekst u kojemu se taj pojam pojavljuje i koristi. Istražuju se njihov povijesni razvoj, značaj i važnost za društvo te objašnjava stanje, odnosno prilike i izazovi (ugroze) s kojima se susreću. Uz...
Arhiviranje digitalnih zapisa
Arhiviranje digitalnih zapisa
Marija Zmajlović
U današnje vrijeme sve više dokumenata izvorno nastaje u digitalnom obliku. Digitalni informacijski objekt predstavlja onaj objekt koji je nastao uz pomoć informacijske tehnologije, bez obzira je li to njegov izvorni oblik ili je riječ o gradivu u klasičnom obliku koje je preneseno u elektroničku okolinu postupkom digitalizacije. Problemi se pojavljuju kod očuvanja digitalnih informacijskih objekata i njihove vjerodostojnosti. U ovome radu pobliže se objašnjava proces arhiviranja...
Arhiviranje weba
Arhiviranje weba
Lucija Lučić
Diplomski rad bavi se pitanjima arhiviranja web sadržaja. Rad najprije donosi kratak pregled povijesti arhiviranja weba i objašnjenje osnovnih pojmova unutar ove djelatnosti (pobirači, vrste pobiranja, robots.txt datoteke itd.) Zatim se spominju pravni okviri arhiviranja weba koji uključuju smjernice UNESCO-a o očuvanju digitalne baštine te zakon o obveznom primjerku. Navode se najpoznatije svjetske organizacije, usluge i alati arhiviranja weba (Internet Archive, Wayback Machine,...
Arhivsko gradivo i Pravo na pristup informacijama
Arhivsko gradivo i Pravo na pristup informacijama
Martina Topić
U ovom diplomskom radu proučava se povezanost i primjena prava na pristup informacijama u arhivima prilikom čega je naglasak stavljen na usporedbu prava na informacije i dostupnosti arhivskog gradiva u Hrvatskoj. U radu je prikazan razvoj slobodnog pristupa informacijama i definirana je dostupnost arhivskog gradiva te je prikazano kako je ovo pitanje zakonski regulirano u Hrvatskoj. Provedeno je i kratko istraživanje na temu dostupnosti javnog arhivskog gradiva u pojedinim europskim...

Paginacija