Paginacija

Analiza izabranih preddiplomskih studija informacijskih znanosti iSchools konzorcija
Analiza izabranih preddiplomskih studija informacijskih znanosti iSchools konzorcija
Magdalena Čulig
Završni rad prikazuje provedenu analizu izabranih preddiplomskih studija informacijskih znanosti koji su dio iSchools konzorcija te studijskog programa informacijskih znanosti koji se izvodi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio rada objašnjava osnovne pojmove vezane uz informacijske znanosti i konzorcij iSchools te predstavlja izabrana sveučilišta. U drugom dijelu rada prikazana je provedena kvantitativna i tematska analiza studijskih programa zajedno s...
Analiza književnog opusa Ivane Sajko i njegovi kategorijalni izazovi
Analiza književnog opusa Ivane Sajko i njegovi kategorijalni izazovi
Lana Harjaček
Ivana Sajko nameće se kao jedno od najznačajnijih imena hrvatske suvremene književnosti, a s djelovanjem počinje sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća. Prvi dio ovog rada bit će posvećen uvodu u kontekst problematike, a u njemu će se ukratko predočiti opus autorice i smještaj njezinog stvaralaštva u suvremeni hrvatski poetički i kulturno-politički kontekst. Njezinu izmještenost iz tradicionalnih pretinaca žanrova unutar kojih stvara i kategorijske izazove pokazat ću...
Analiza komunikacijskih strategija kriznog komuniciranja
Analiza komunikacijskih strategija kriznog komuniciranja
Katarina Dujmović
Kriza je neizbježan fenomen svakoj organizaciji. Jednom kada se dogodi, ključno je imati krizni tim koji će se posvetiti rješavanju krize. Svrha ovog rada je analizirati kako komuniciraju neka od najpoznatijih hrvatskih poduzeća kada se suoče s krizom te koje strategije koriste. Korištena je metoda studije slučaja na nekim od najvećih hrvatskih tvrtki: Agrokor, Meggle i Rimac. Analiza se temeljila na Coombsovim parametrima kriznog komuniciranja. Analizirane su strategije eksternog...
Analiza korištenja polarizirajućih izraza u člancima odabranih hrvatskih web portala tijekom prosvjeda hrvatskih ratnih veterana
Analiza korištenja polarizirajućih izraza u člancima odabranih hrvatskih web portala tijekom prosvjeda hrvatskih ratnih veterana
Safwan El Zubair
Cilj ovoga rada je istražiti pitanje medijskog prikaza određene teme ili društvenog događaja na primjeru braniteljskog prosvjeda koji se odvijao ispred Ministarstva hrvatskih branitelja u Zagrebu. Prvi dio rada je teorijskog karaktera i naglasak je na međuodnosu društva i medija, to jest na utjecaju društvenih, ekonomskih i političkih aktera i sistema na rad medija i obratno. Mediji su jedna od utjecajnijih društvenih institucija te su odgovorni za oblikovanje i izvještavanje o...
Analiza korištenja sustava digitalnih akademskih arhiva i repozitorija – Dabar
Analiza korištenja sustava digitalnih akademskih arhiva i repozitorija – Dabar
Ivana Bacan
U središtu ovog rada je analiza korištenja sustava digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar. Prvi dio rada prikazuje povijesni razvoj otvorenog pristupa u svijetu i Hrvatskoj te razvoj i izgradnju infrastrukture za omogućavanje otvorenog pristupa znanstvenim informacijama u Hrvatskoj. Detaljnije je opisan Dabar kao jedinstveni nacionalni sustav za uspostavljanje repozitorija ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – njegove funkcionalnosti, interoperabilnost i...
Analiza korištenja znanstvenih članaka dostupnih u Repozitoriju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Analiza korištenja znanstvenih članaka dostupnih u Repozitoriju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Nina Matošević
U ovom diplomskom radu istraženo je korištenje znanstvenih članaka pohranjenih u starom Repozitoriju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, poznatog pod nazivom Darhiv. Putem statistike repozitorija dobiveni su podaci o ukupnoj zastupljenosti znanstvenih članaka u repozitoriju te njihovoj dostupnosti prema znanstveno-nastavnoj jedinici, području i statusu recenzije. Korištenje znanstvenih članaka u Darhivu istraženo je pomoću statističkih podataka o broju preuzimanja. Korištenje...
Analiza kvalitete i vrste pitanja pri usmenoj provjeri znanja
Analiza kvalitete i vrste pitanja pri usmenoj provjeri znanja
Martin Hadelan
Rad se bavi analizom kvalitete i vrste pitanja prema obilježjima koje su nastavnici istaknuli bitnima, kao i karakteristika povratnih informacija koje nastavnici daju učenicima nakon izrečenog odgovora. Teorijski dio rada terminološki određuje usmenu provjeru znanja, definira pitanja u nastavi i prikazuje karakteristike pitanja prema njihovoj vrsti i kvaliteti. Također, određuje povratne informacije te savjetodavnu metodu izricanja povratnih informacija. Empirijskim dijelom rada...
Analiza mrežnih stranica knjižnica osnovnih škola na području grada Šibenika
Analiza mrežnih stranica knjižnica osnovnih škola na području grada Šibenika
Nikolina Grubišić-Čabo
Svrha ovog rada diplomskog rada je definirati školske knjižnice u suvremenom svijetu te objasniti njihove uloge i zadaće. Može se reći da školska knjižnica predstavlja informacijsko, kulturno te obrazovno središte školskih ustanova. Ona predstavlja mjesto gdje učenici i profesori te drugo osoblje škole mogu provoditi svoje slobodno vrijeme. Na samom početku rada prikazana je povijest knjižnica te njihov razvoj. Naglasak je stavljen na povijest školskih knjižnica te prikaz...
Analiza odabranih sustava za digitalno arhiviranje
Analiza odabranih sustava za digitalno arhiviranje
Korina Kozarić
Digitalno arhiviranje je očuvanje digitalnih materijala koje neka tvrtka ili osoba treba sačuvati na duže vremensko razdoblje. Njime se omogućuje lakše sustavno pretraživanje arhiviranih podataka. Sustavi namijenjeni digitalnom arhiviranju pohranjuju zbirke digitalnih podataka poput dokumenta, zapisa, ali i video zapisa, slika, itd. u digitalnom formatu s namjerom dugoročnog pristupa. Digitalni arhiv može biti složena zbirka s višeslojnim sustavom za pohranu (npr. hijerarhijski...
Analiza pitanja i zadataka u udžbenicima iz povijesti za gimnazije prema revidiranoj Bloomovoj taksonomiji
Analiza pitanja i zadataka u udžbenicima iz povijesti za gimnazije prema revidiranoj Bloomovoj taksonomiji
Matija Jelenić
Ovaj diplomski rad se bavi analizom udžbenika za povijest, točnije analizom pitanja i zadataka korištenih u navedenim udžbenicima za gimnazije. Radi se o posljednjoj predreformskoj generaciji udžbenika odobrenih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Cilj ovog rada je, koristeći revidiranu Bloomovu taksonomiju i pripadajuću taksonomsku tablicu kao analitički okvir, istražiti i pokazati u kojoj mjeri udžbenici, točnije pitanja i zadaci koji se u njima nalaze, a koji čine...
Analiza pitanja i zadataka u udžbenicima povijesti za šk. god. 2019./2020. izrađenima prema kurikulumu nastavnoga predmeta Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Analiza pitanja i zadataka u udžbenicima povijesti za šk. god. 2019./2020. izrađenima prema kurikulumu nastavnoga predmeta Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Marija Antolić
Ovaj diplomski rad bavi se analizom pitanja iz udžbenika izrađenih prema kurikulumu Povijesti odobrenom u ožujku 2019. godine. Cilj analize je na temelju revidirane Boomove takosonomije vidjeti potiču li postavljena pitanja razvoj viših kategorija znanja i razina kognitivnih procesa ili se i dalje od učenika traži samo definiranje ili „štrebanje“ velike količine informacija. U analizu su uključeni udžbenici za peti razred osnovne škole i prvi razred gimnazije, koji su po prvi...
Analiza pojma Bildung
Analiza pojma Bildung
Merima Begić
U ovom radu analizirat će se pojam Bildung iz filozofske i lingvističke perspektive. U prvom dijelu rada definirat će se pojmovi Bildung, paideía, obrazovanje i odgoj prema različitim filozofskim učenjima, tradicijama, autorima i filozofskim rječnicima te će se pokušati razgraničiti upotreba pojma Bildung od njemu srodnih pojmova i koncepata. U drugom dijelu rada bit će predstavljeni prijevodi akademika Branka Despota uz originalne tekstove kako bi se pokazalo kojim...

Paginacija