ODRAZ - otvoreni digitalni repozitorij akademske zajednice FFZG-a

ODRAZ je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup rezultatima znanstveno-istraživačkog rada djelatnika i studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, znanstveni i stručni radovi (prije ili nakon objavljivanja), knjige, nastavni materijali, i druge vrste građe. Novi repozitorij pokrenut je u listopadu 2019. godine, i u njemu možete pronaći nove radove. Starije radove možete i dalje pronaći u starom repozitoriju kojeg je Knjižnica pokrenula još 2006. godine.

Svi radovi pohranjeni u novi repozitorij vidljivi su i u:

Tijekom akademske godine 2019/20. postupno ćemo migrirati radove iz starog u novi repozitorij.

Subscribe to ODRAZ RSS