ODRAZ - otvoreni digitalni repozitorij akademske zajednice Filozofskog fakulteta u Zagrebu

ODRAZ je institucijski repozitorij Filozofskog fakulteta u Zagrebu, zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup rezultatima znanstveno-istraživačkog rada djelatnika i studenata fakulteta. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, znanstveni i stručni radovi (prije ili nakon objavljivanja), knjige, nastavni materijali, i druge vrste građe. Novi repozitorij pokrenut je u listopadu 2019. godine, i u njemu možete pronaći nove radove. Starije radove možete i dalje pronaći u starom repozitoriju kojeg je Knjižnica pokrenula još 2006. godine.

Tijekom akademske godine 2019/20. postupno ćemo migrirati radove iz starog u novi repozitorij.

Svi radovi pohranjeni u novi repozitorij vidljivi su i u:

Dostupnost radova u digitalnom repozitoriju povećava njihovu vidljivost, doprinosi transparentnosti rada ustanove koja je pokrenula repozitorij te potiče i ubrzava dijeljenje informacija u akademskoj i široj zajednici. Pohranjivanjem u digitalnom repozitoriju radovi su trajno zaštićeni od gubitka. Ovaj digitalni repozitorij kreiran je u sklopu sustava Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar.

Brigu o razvoju i održavanju institucijskog repozitorija vodi Knjižnica Filozofskog fakulteta. Radove u repozitorij autori mogu pohraniti samostalno ili uz pomoć knjižničara, a urednik repozitorija provodi provjeru i eventualnu nadopunu nepotpunih metapodatkovnih zapisa. S pitanjima, komentarima, prijedlozima i kritikama možete se obratiti na kontakt.