Paginacija

Analiza razumljivosti teksta udžbenika nastavnog predmeta Prirode i društva za 1. razred osnovne škole u Republici Turskoj
Analiza razumljivosti teksta udžbenika nastavnog predmeta Prirode i društva za 1. razred osnovne škole u Republici Turskoj
Ajla Čustović
Udžbenici su najstarija sredstva za učenje. Mnoge generacije ljudi koristile su različite udžbenike za učenje. Osim što udžbenici koriste učenicima, koriste i profesorima u pripremi gradiva koje predaju. Udžbenici u cijelome svijetu vrlo su slični, a analizira ih se s ciljem poboljšavanja istih. Predmet ovog rada je analiza udžbenika Prirode i društva za prvi razred osnovne škole koji se koriste u Turskoj. Pri analizi udžbenika analizirana je razumljivost teksta prema...
Analiza rizika u procesu razvoja informacijskih tehnologija
Analiza rizika u procesu razvoja informacijskih tehnologija
Antea Bekafigo
U svrhu razumijevanja analize rizika u kontekstu razvoja informacijskih tehnologija i informacijskih sustava, ovaj rad donosi detaljan opis rizika, procesa analize rizika i njezinih komponenti. Autor rada nas vodi kroz povijest digitalne kulture, od njezinih samih početaka pa do digitalne kulture 21. stoljeća, a i pretpostavke o tome što nosi budućnost. Zbog boljeg razumijevanja teme opisane su i informacijske tehnologije i informacijski sustavi, kao i njihov razvoj. U radu se potom...
Analiza sedam naslovnih junakinja hrvatske književnosti
Analiza sedam naslovnih junakinja hrvatske književnosti
Lucija Šupe
Ženski su likovi u književnopovijesnim razdobljima hrvatske književnosti različito oblikovani, nerijetko u rasponu od veličanja do demoniziranja. Te su koncepcije ženskih likova naravno imale svojih sličnosti, ali i stanovitih razlika. Tako su oblikovane osnovne predodžbe žene, poput mučenice, heroine, grešnice, pokajnice, svetice, bojnice ili pak vještice. Budući da su uglavnom muški autori stvarali ženske likove, posebice u starijoj hrvatskoj književnosti, nije rijetka...
Analiza stavova mladih o e-glasovanju
Analiza stavova mladih o e-glasovanju
Paula Damaška
e-Glasovanje u radu je definirano prema Oostveen i Besselaar (2004:61) koji definiraju internet glasovanje (ili elektroničko glasovanje, online glasovanje) kao „način glasovanja koji koristi enkripciju kako bi omogućio glasaču sigurno i tajno glasovanje putem interneta“. Ovaj oblik glasovanja prije svega je praktičan zbog toga što omogućuje glasovanje bez odlaska na tradicionalno biralište, a obzirom da se odvija putem interneta, neki autori predviđaju mogućnost veće...
Analiza turističkih procesa u prostoru na primjeru šibenske četvrti Jadrija
Analiza turističkih procesa u prostoru na primjeru šibenske četvrti Jadrija
Martina Šoda
U radu se promatra međuodnos prostora, turizma i ljudi na primjeru šibenske četvrti Jadrija. Jadrija je smještena na poluotoku Srima na vanjskoj strani šibenskog kanala te od povijesne jezgre grada cestovno udaljena 14 kilometara. Četvrt se oformila oko istoimenog kupališta nastalog 1922. godine, a danas se sastoji od kupališnih kabina, „bungalova“, obiteljskih kuća, vikendica, apartmana i camp resorta. Brojem stalnih stanovnika daleko je najmanja šibenska četvrt, a većina...
Analiza udžbenika hrvatskoga jezika za osnovnu školu kao tekstna vrsta
Analiza udžbenika hrvatskoga jezika za osnovnu školu kao tekstna vrsta
Martina Mišić
Jedan od bitnih faktora uspješnog funkcioniranja odgojno-obrazovnog procesa u školama pravilno je pripremljen udžbenik prema svojim didaktičko-metodičkim načelima. O udžbenicima hrvatskoga jezika nije se u prošlosti previše pisalo, ali odavno postoji svijest o važnosti tih udžbenika pa je i kritika najčešće upućena na njih jer je riječ o udžbenicima koji osim o materinskom jeziku poučavaju i o kulturi te identitetu. Ovim radom nastojala se potaknuti probuđena svijest kako...
Analiza časopisa Vjesnik istarskog arhiva u razdoblju od 1991. do 2019. godine
Analiza časopisa Vjesnik istarskog arhiva u razdoblju od 1991. do 2019. godine
Marta Sabolić
Državni arhiv u Pazinu izdavač je časopisa Vjesnik istarskog arhiva. Cilj je ovog rada analizirati Vjesnik istarskog arhiva. Rad je podijeljen u dva dijela. Prvi dio je o Državnom arhivu u Pazinu, njegovoj povijesti, djelatnosti i aktivnostima. Nadalje, prvi dio rada također se bavi pojmom znanstvenog časopisa i opisuje izdavačku djelatnost periodičkih izdanja hrvatskih arhiva. Drugi dio rada daje osnovne podatke, opisuje povijest te analizira promjene u uredništvu Vjesnika. U radu...
Analyse contrastive des phrasèmes somatiques en croate et en français
Analyse contrastive des phrasèmes somatiques en croate et en français
Iris Šiljeg
U ovom diplomskom radu bavili smo se problematikom definiranja frazema, naročito u kontekstu poredbe sa sličnim konstrukcijama, te poredbenom analizom somatskih frazema s najzastupljenijim sastavnicama iz odabranih izvora navedenih u bibliografiji s ciljem utvrđivanja razlika u zastupljenosti unutar triju glavnih kategorija određenih stupnjem sličnosti: homonimi - slično, djelomični ekvivalenti - djelomice slično, idiotizmi - različiti. Rezultati su ukazali na najveću zastupljenost...
Angela Carter's Bloody Chamber and Other Stories: The Dialectics of Themes, Modes and Genres in the Context of the Postmodern Gothic Fairy Tale
Angela Carter's Bloody Chamber and Other Stories: The Dialectics of Themes, Modes and Genres in the Context of the Postmodern Gothic Fairy Tale
Matko Kosovec
The Bloody Chamber and Other Stories is a collection of short fiction by Angela Carter, first published in 1979. This paper examines the theory of genres of the fantastic, gives insight into theoretical and thematic dualities through exemplary tales, analyses the context of a postmodern Gothic fairy tale and its tropes and themes, discusses locality and setting through Foucault’s heterotopias and introduces a different perspective on pornography and sexual desire in Carter’s stories....
Anglicismer i IT-terminologi i kroatisk och svensk press
Anglicismer i IT-terminologi i kroatisk och svensk press
Lucija Knezić
I detta magisterarbete undersöker jag användningen av anglicismer inom IT-terminologi i kroatisk och svensk press. Underökningen är uppdelad i två huvuddelar, teoretiska och praktiska. I den teoretiska delen gav jag en teoretisk överblick över anglicismer, IT-terminologi och processerna för språkupplåning och anpassning. För min korpus använde jag tre kroatiska och tre svenska tidningar i digitalt format. I dessa tidningar har jag fokuserat på artiklar om teknik. I den...
Anglicismi nel linguaggio dell'informatica italiano
Anglicismi nel linguaggio dell'informatica italiano
Maruša Delić
Značajna važnost engleskog jezika zbog njegova izvanredna dosega na globalnoj razini uzrokovala je mnoge jezične promjene u ostalim jezicima diljem svijeta. Zahvaljujući relativno novom području informatike, ovaj se utjecaj engleskog jezika uspio dalje proširiti. Ovaj diplomski rad obrađuje na koji način engleski utječe na talijanski i hrvatski jezik informatike, uspoređujući u kojoj mjeri ta dva jezika pribjegavaju engleskim frazama i načinu na koji prilagođavaju engleske...
Anglicisms in the terminology denoting bicycle parts in various regional variants of the Croatian language
Anglicisms in the terminology denoting bicycle parts in various regional variants of the Croatian language
Helena Nikolić
This research examines the use of anglicisms among bicycle enthusiasts who speak different regional variants of the Croatian language in order to gain insight into their everyday communication and to determine the presence of anglicisms in the terminology denoting bicycle parts and to determine the factors influencing their choice of terms in everyday communication. This research also examines the attitudes of bicycle enthusiasts towards the use of Croatian terms and borrowings and purism in...

Paginacija