Paginacija

Za ili protiv života na selu?
Za ili protiv života na selu?
Tihana Kuzmić
Odlazak mladih sa sela predstavlja veliki problem za egzistenciju hrvatskih sela. Smanjenje broja mladih u seoskom stanovništvu uzrokuje senilizaciju stanovništva i postepeno propadanje sela. Odlazak visokoobrazovanog stanovništva još više pogoršava socio-demografsku sliku seoske populacije. U ovom radu prikazali smo rezultate istraživanja koje je provedeno 2020. godine na uzorku studenata 6 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Cilj istraživanja je utvrditi žele li se studenti nakon...
Zadaće suvremene visokoškolske knjižnice na primjeru Zbirke za germanistiku Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zadaće suvremene visokoškolske knjižnice na primjeru Zbirke za germanistiku Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Julia Vuković
Suvremene visokoškolske knjižnice, u koje ubrajamo i fakultetske knjižnice, jedan su od ključnih elemenata kvalitetnog akademskog obrazovanja u 21. stoljeću. Završni rad bavi se visokoškolskim knjižnicama u Republici Hrvatskoj; prikazuje Knjižnicu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, uz detaljnije predstavljanje Zbirke za germanistiku, jedne od najvećih zbirki u sklopu Knjižnice. U radu se objašnjava uloga visokoškolskih knjižnica u promicanju informacijske pismenosti. Rad donosi...
Zadovoljstvo korištenjem slušnih pomagala
Zadovoljstvo korištenjem slušnih pomagala
Ana Matijašević
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati zadovoljstvo korištenjem slušnog pomagala s obzirom na učestalost korištenja slušnih pomagala i korist od nošenja slušnog pomagala te utvrditi odnos komunikacijskih navika korisnika slušnih pomagala i zadovoljstva korištenjem slušnog pomagala. U istraživanju je sudjelovalo 22 punoljetnih korisnika slušnih pomagala (klasičnih slušnih pomagala i umjetne pužnice) koji su ispunili online upitnik. Ispitanci su ispunili Upitnik skraćeni...
Zadovoljstvo osoba treće životne dobi slobodnovremenskim aktivnostima u domovima umirovljenika
Zadovoljstvo osoba treće životne dobi slobodnovremenskim aktivnostima u domovima umirovljenika
Dijana Pavliček
Značajan dio današnjeg društva čine tzv. osobe treće životne dobi. Nakon umirovljenja nerijetko dolazi do institucionalizacije i odlaska u domove za starije i nemoćne te samim time i povećanja količine slobodnog vremena. Cilj provedenog istraživanja u ovome radu je usporediti aktivnosti slobodnog vremena i ispitati zadovoljstvo korisnika istima u tri doma za starije i nemoćne osobe na području Požeško-slavonske županije. Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku (N=119)....
Zadovoljstvo studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu sustavom za e-učenje Omega
Zadovoljstvo studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu sustavom za e-učenje Omega
Lana Topolovac
Diplomski rad sastoji se od dva dijela. Prvi dio je teorijski dio koji govori o učenju na daljinu i razvoju e-učenja. Elektroničko učenje je oblik učenja u kojem se koriste informacijske i komunikacijske tehnologije kako bi olakšale sam proces učenja. Kako bi se takav oblik učenja lakše provodilo osmišljeni su sustavi za e-učenje. Kako bih došli do spoznaje termina e-učenje, potrebno je upoznati se s poviješću i razvojem učenja na daljinu, te time što je dovelo do napretka...
Zadržavanje individualnih autorskih obilježja esejistike Oksane Zabužko kod prevođenja na hrvatski jezik (na materijalu odabranih eseja)
Zadržavanje individualnih autorskih obilježja esejistike Oksane Zabužko kod prevođenja na hrvatski jezik (na materijalu odabranih eseja)
Iva Pavlović
У роботі предстaвлено переклад з укрaїнської мови нa хорвaтську трьох есеїв Оксани Забужко зі збірки З мaпи книг тa людей (What makes you smile when you are tired, Три смерті Павла Тичини тa Cекрет популярности), проaнaлізовaно особливості перекладу окремих мовних одиниць, якими формується...
Zagreb u vrijeme neoapsolutizma
Zagreb u vrijeme neoapsolutizma
Luka Pelicarić
Rad ne sadrži sažetak.
Zagrebački fotografski atelijeri kao baštinske cjeline
Zagrebački fotografski atelijeri kao baštinske cjeline
Marina Šafarić
Ovim se diplomskim radom dokazuje da fotografski atelijeri mogu biti nositelji muzealnosti i to zbog velikog kulturno-povijesnog, društvenog i arhitektonskog značaja. Fenomen fotografskih atelijera, odnosno potreba za novim prostorima djelovanja javlja se s pojavom fotografije kao novog medija. Karakteristični izgled arhitekture foto-atelijera proizlazi iz funkcije i potrebe za svjetlošću prilikom fotografiranja (ostakljeni zid i krovište), odnosno potrebe za potpunim odsustvom iste te...
Zakonsko i društveno vrednovanje informacija
Zakonsko i društveno vrednovanje informacija
Teodora-Katarina Valjetić
Potaknut činjenicom da mnoge odluke koje donosimo ovise o stohastici informacija koje su do nas došle, internetom omogućenim fenomenom da u bilo kojemu trenutku možemo pristupiti informacijama generiranim bilo gdje te da se iste više ne prisvajaju, već troše, ovaj rad iznosi kako u društvima na internacionalnoj razini funkcionira poštivanje prava na pristup informacijama i prava na privatnost. Teme koje rad obrađuje su funkcioniranje Zakona o pravu na pristup informacijama i Prava...
Zapisnik jednog shizofrenog romana
Zapisnik jednog shizofrenog romana
Jakob Filić
U ovom se radu razmatraju narativna struktura i stilistička obilježja romana Le Procès-verbal J.M.G. Le Clézioa te se daje nekoliko primjera prijevoda problematičnih točaka. Narativna struktura romana snažno je obilježena neuređenošću i dvosmislenošću – većina narativnih glasova su nepouzdani te je često teško razlikovati iskaze različitih instanci. Interpretaciju dodatno otežavaju stilske specifičnosti i ubačeni fragmenti koji pripadaju različitim jezičnim registrima...
Zapošljavanje osoba s teškoćama u Republici Hrvatskoj - stanje i mogućnosti
Zapošljavanje osoba s teškoćama u Republici Hrvatskoj - stanje i mogućnosti
Iva Lakić
Zapošljavanje osoba s teškoćama u Republici Hrvatskoj još uvijek predstavlja svojevrstan problem i temu o kojoj se rijetko i površno govori. Unatoč velikom (i rastućem) broju osoba s teškaćama, stanje se mijeja vrlo polako. Naime, prema posljednjim službenim podatcima Svjetske zdravstvene organizacije osobe s teškoćama čine 15 % ukupne svjetske populacije, što je otprilike nešto više od jedne milijarde osoba. U Republici Hrvatskoj osobe s teškoćama čine ukupno 12.4 %...

Paginacija