Pages

 ICONCLASS - classification system for art and iconography
ICONCLASS - classification system for art and iconography
Anyla Kabashi
Documenting is a crucial activity for any museum or art institution. Today, that importance is growing for the metadata museum provides us with, is essential in retrieving information in the vast amount of data of the modern world. The goal of this study is to discuss the design of thesauri, how they work and what is their purpose in documenting museum objects. It further discusses content indexing together with aboutness, isness and ofness, to draw a parallel with Panofsky’s categories in...
"Da imate mogućnost odabira, biste li cijepili svoje dijete?"; Karakteristike roditelja kao prediktori stavova prema cijepljenju i namjere cijepljenja
"Da imate mogućnost odabira, biste li cijepili svoje dijete?"; Karakteristike roditelja kao prediktori stavova prema cijepljenju i namjere cijepljenja
Vida Vasilj
Iako je cijepljenje najuspješnija medicinska intervencija u povijesti, kojom je spašeno više života nego bilo kojom drugom, (Imunološki zavod, 2019) u posljednjih nekoliko godina javlja se izraženije oklijevanje cijepljenju. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je oklijevanje cijepljenju jednom od najvećih prijetnji globalnom zdravlju (WHO, 2019). Postavlja se pitanje jesu li dispozicijske karakteristike roditelja prediktivne za oblikovanje stavova i odluka o cijepljenju....
"Dada kabaretiše nad vama": popularnokazališna scena i avangardna kultura zagrebačkog međuraća
"Dada kabaretiše nad vama": popularnokazališna scena i avangardna kultura zagrebačkog međuraća
Adriana Hrvatin
Diplomski rad analizira popularnokazališnu scenu u kontekstu avangardne kulture zagrebačkog međuraća, s posebnim fokusom na kabarete i varijetetska kazališta te recepciju njihova djelovanja u zenitističkim, dadaističkim i antidadaističkim časopisima, kao i stilističke odjeke u poeziji, dramskim komadima i teorijskim performansima koji nastaju u okviru tih pravaca. Kako bi kontekstualizirao u kritici još uvijek nedovoljno istražen i valoriziran fenomen popularnih žanrova, oslanja...
"Erotika" – golotinja kao put u (ne)slobodu
"Erotika" – golotinja kao put u (ne)slobodu
Lara Mitraković
U ovom će se radu tematskom analizom devetnaest brojeva jugoslavenskog erotskog časopisa Revija za kulturu i umjetnost ljubavi Erotika istražiti na koje se sve načine u tome časopisu pisalo o ženama. Prije same analize dat će se prikaz povijesnoga konteksta vremena u kojemu je časopis izlazio, u Zagrebu od 1984. do ljeta 1992. godine u izdavačkoj kući Vjesnik, za vrijeme postojanja i raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, s posebnim naglaskom na supostojanje...
"Excuse me, we originated the language!" Učinak govora u "RuPaul’s Drag Race" i na hrvatskoj drag sceni
"Excuse me, we originated the language!" Učinak govora u "RuPaul’s Drag Race" i na hrvatskoj drag sceni
Mirta Maslać
Rad se temelji na analizi i intepretaciji izvedbi i razgovora drag queens iz reality showa RuPaul’s Drag Race i govorom trandži na hrvatskoj sceni. U uvodnom je dijelu kratak povijesni pregled razvoja ballroom scene koja u mainstream kulturi kulminira pojavom RuPaula. Prvi dio rada posvećen je govoru američkih drag queens s naglaskom na rasnom pitanju. Propituju se nepisana pravila koda, način na koji se govorom postiže željeni učinak i granice koje engleski jezik postavlja queens...
"Kontrola" vatre od prapovijesti do antike
"Kontrola" vatre od prapovijesti do antike
Ivana Cugovčan
Čovjek je jedino biće koje može stvoriti vatru, upravljati i koristiti se njome. Ovaj rad proći će kroz ove tri sfere ljudskog susretanja s vatrom, objasniti njihovu interakciju kroz razdoblja, primarno oslanjajući se na proizvodne tehnike izvođene uz pomoć vatre. Obuhvaćena je problematika najranije kontrole vatre i najranije proizvodnje vatre. Navedena su prva žarišta na kojima je dokazana kontrolirana vatra, ali i ona na kojima je kontrola vatre upitna. Dotaknuta je tema vatre...
"Noć" Andrzeja Stasiuka-prijevodni procesi i prevoditeljski izazovi
"Noć" Andrzeja Stasiuka-prijevodni procesi i prevoditeljski izazovi
Mihovil Pavičić
Što je prevođenje, teško je odrediti. Drugim riječima, teško je dati samo jednu definiciju koja bi ga precizno definirala. O njemu se govorilo još u antička vremena, a do danas je, nekad više, nekad manje uspješno, određena kao znanstvena disciplina, to jest znanost. Tako je i u ovom radu riječ o prevođenje. Prvi dio rada donosi kratki podatak o poljskome autoru Andrzeju Stasiuku i njegovom književnom opusu, kao i o djelu "Noć", čiji je prijevod i analiza istog središnja tema...
"Organizacija i djelovanje Hrvatske seljačke stranke u kotaru Valpovo od 1935. do 1941. godine"
"Organizacija i djelovanje Hrvatske seljačke stranke u kotaru Valpovo od 1935. do 1941. godine"
Andrija Jelkić
Nakon kraja diktature kralja Aleksandra i odličnog rezultata Hrvatske seljačke stranke na izborima 5. svibnja 1935. godine, dolazi do, uvjetno rečeno, liberalizacije političkog i društvenog života. Pod vodstvom HSS-a u Hrvatskoj dolazi do stvaranja narodnog pokreta; obnavljaju se stare i osnivaju nove organizacije, poput Seljačke sloge, Gospodarske sloge, Hrvatske seljačke i građanske zaštite te Hrvatskog radničkog saveza. U kotaru Valpovo ove se promjene događaju istovremeno i s...
"Promijeni program!" - magični feminizam na primjeru TV serija
"Promijeni program!" - magični feminizam na primjeru TV serija
Maja Kocijan
Ovaj rad analizira televizijske serije 90ih godina 20. stoljeća kroz magični feminizam. Inicijalno literarni pravac nastao iz magičnog realizma, proširio se u popularnu kulturu redefinirajući pitanja ženske snage i moći kroz metaforu magije. Također se bavi pitanjima ravnopravnosti spolova i raspodjelom moći. Akcijske junakinje u tri glavne serije koje se analiziraju, Xena princeza ratnica (1995.-2001.), Buffy ubojica vampira (1997.- 2003.) i Čarobnice (1998.- 2006.) donijele su...
"Ženska točka gledišta" u suvremenom hrvatskom filmu
"Ženska točka gledišta" u suvremenom hrvatskom filmu
Klara Šovagović
Cilj rada je kroz tri suvremena hrvatska filma, Ne gledaj mi u pijat (2016.), Tereza 37 (2020.) i Mare (2020.) istražiti na koji način glavni ženski lik utječe na strukturu filma. Kao polazište istraživanja koristila se feministička teorija filma i njen koncept muške točke gledišta, kojoj je suprotstavljen analogni termin ženska točka gledišta. Odabirom medijskih napisa provodi se kritička analiza diskursa koja će ukazati na tematsko-sadržajne okosnice filmova, dok će se...
(Anti)feminizam u romanu "Pješčana gora" Joanne Bator
(Anti)feminizam u romanu "Pješčana gora" Joanne Bator
Jana Zidanič
Žena je kao kućanica, supruga i majka oduvijek bila simbol svakodnevice i obitelji, nečega što ne pruža toliku količinu zanimljivosti pri čitanju kao što su ratovi, velika povijesna zbivanja ili svjetski poredci. Međutim, ta ženska svakodnevica izvan emancipacijskog pokreta, izvan povijesnih zbivanja i ratova, politike i zakona ne može se baš često naći kao motiv književnih djela, eseja, članaka ili rasprava. Naoko vjerojatno dosadna i nevažna za opisivanje i čitanje...
(Auto)cenzura na primjerima filozofskih tekstova Diderotove Enciklopedije
(Auto)cenzura na primjerima filozofskih tekstova Diderotove Enciklopedije
Petra Šiljeg
Autocenzura je oblik cenzure o kojemu se puno ne govori niti istražuje. No, pojavljuje se, kako u totalitarnim tako i u demokratskim društvima, kroz čitavu povijest pisma, izdavaštva i slobode govora. Od povijesnog pregleda preko razmatranja različitih vrsta, načina provedbe, moralnih aspekata i dualne funkcije autocenzure dolazi se do konkretnog oblika promišljene autocenzure. Ona stvara posebnu tehniku pisanja “između redaka” koja poruku unatoč ograničenjima, uspijeva...

Pages