Pages

 ICONCLASS - classification system for art and iconography
ICONCLASS - classification system for art and iconography
Anyla Kabashi
Documenting is a crucial activity for any museum or art institution. Today, that importance is growing for the metadata museum provides us with, is essential in retrieving information in the vast amount of data of the modern world. The goal of this study is to discuss the design of thesauri, how they work and what is their purpose in documenting museum objects. It further discusses content indexing together with aboutness, isness and ofness, to draw a parallel with Panofsky’s categories in...
"Admiral svojih priviđenja": intelektualna historija Borisa Marune
"Admiral svojih priviđenja": intelektualna historija Borisa Marune
Stjepan Bajić
U ovom diplomskom radu analizirana je intelektualna ostavština Borisa Marune iz njegovog emigrantskog i domovinskog razdoblja nakon povratka u Republiku Hrvatsku, do njegove smrti 2007. godine. Mada je po vokaciji bio primarno pjesnik, Boris Maruna je svojom širokom intelektualnom, političkom i javnom djelatnošću obilježio drugu polovicu dvadesetog stoljeća hrvatske povijesti. Svojim primjerom zalagao se za individualizam te beskompromisnost i neovisnost intelektualaca. Isticao je...
"Da imate mogućnost odabira, biste li cijepili svoje dijete?"; Karakteristike roditelja kao prediktori stavova prema cijepljenju i namjere cijepljenja
"Da imate mogućnost odabira, biste li cijepili svoje dijete?"; Karakteristike roditelja kao prediktori stavova prema cijepljenju i namjere cijepljenja
Vida Vasilj
Iako je cijepljenje najuspješnija medicinska intervencija u povijesti, kojom je spašeno više života nego bilo kojom drugom, (Imunološki zavod, 2019) u posljednjih nekoliko godina javlja se izraženije oklijevanje cijepljenju. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je oklijevanje cijepljenju jednom od najvećih prijetnji globalnom zdravlju (WHO, 2019). Postavlja se pitanje jesu li dispozicijske karakteristike roditelja prediktivne za oblikovanje stavova i odluka o cijepljenju....
"Dada kabaretiše nad vama": popularnokazališna scena i avangardna kultura zagrebačkog međuraća
"Dada kabaretiše nad vama": popularnokazališna scena i avangardna kultura zagrebačkog međuraća
Adriana Hrvatin
Diplomski rad analizira popularnokazališnu scenu u kontekstu avangardne kulture zagrebačkog međuraća, s posebnim fokusom na kabarete i varijetetska kazališta te recepciju njihova djelovanja u zenitističkim, dadaističkim i antidadaističkim časopisima, kao i stilističke odjeke u poeziji, dramskim komadima i teorijskim performansima koji nastaju u okviru tih pravaca. Kako bi kontekstualizirao u kritici još uvijek nedovoljno istražen i valoriziran fenomen popularnih žanrova, oslanja...
"De venae sectione" Nikole Petrovića
"De venae sectione" Nikole Petrovića
Martina Stojčevski
Rad donosi prijepis i analizu rukopisnog latinskog prijevoda De venae sectione hrvatskoga humanista Nikole Petrovića (1486.-1568.). Riječ je o prijevodu danas nepoznatog grčkog izvornika koji za autorstvo Petrović pripisuje talijanskom liječniku i prevoditelju grčkih medicinskih spisa na latinski Nikoli iz Reggia (1280.-?). Na samome početku navele su se biografske i bibliografske činjenice o Petroviću koje se uvelike baziraju na doprinosima koje je donio hrvatski filolog i...
"Duboki" i "mračni" internet
"Duboki" i "mračni" internet
Larisa Feriz
U radu sam obuhvatila kratku povijest interneta i objasnila na koje tri razine ga dijelimo, s naglaskom na Dark Web, te razliku u konotaciji između Deep i Dark Weba. Navela sam kako je moguće pristupiti Dark Webu, zaštititi podatke i osigurati anonimnost, te uz koje alate. Prema dostupnim podacima razložila sam prednosti i mane Dark Weba, odnosno koja je njegova glavna svrha, a koje su posljedice zlouporabe Dark Weba od strane pojedinaca. Podijelila sam i objasnila korisnike Dark Weba s...
"Erotika" – golotinja kao put u (ne)slobodu
"Erotika" – golotinja kao put u (ne)slobodu
Lara Mitraković
U ovom će se radu tematskom analizom devetnaest brojeva jugoslavenskog erotskog časopisa Revija za kulturu i umjetnost ljubavi Erotika istražiti na koje se sve načine u tome časopisu pisalo o ženama. Prije same analize dat će se prikaz povijesnoga konteksta vremena u kojemu je časopis izlazio, u Zagrebu od 1984. do ljeta 1992. godine u izdavačkoj kući Vjesnik, za vrijeme postojanja i raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, s posebnim naglaskom na supostojanje...
"Excuse me, we originated the language!" Učinak govora u "RuPaul’s Drag Race" i na hrvatskoj drag sceni
"Excuse me, we originated the language!" Učinak govora u "RuPaul’s Drag Race" i na hrvatskoj drag sceni
Mirta Maslać
Rad se temelji na analizi i intepretaciji izvedbi i razgovora drag queens iz reality showa RuPaul’s Drag Race i govorom trandži na hrvatskoj sceni. U uvodnom je dijelu kratak povijesni pregled razvoja ballroom scene koja u mainstream kulturi kulminira pojavom RuPaula. Prvi dio rada posvećen je govoru američkih drag queens s naglaskom na rasnom pitanju. Propituju se nepisana pravila koda, način na koji se govorom postiže željeni učinak i granice koje engleski jezik postavlja queens...
"House of Leaves" Marka Z. Danielewskog kao postmodernistička obrada horor romana
"House of Leaves" Marka Z. Danielewskog kao postmodernistička obrada horor romana
Nava Galović
Rad analizira roman "House of Leaves" Marka Z. Danielewskog u kontekstu postmodernističkih trendova u književnoj teoriji i praksi uz naglasak na njegovu žanrovsku pripadnost.
"Imaš kaj za riješit'?"
"Imaš kaj za riješit'?"
Rea Drvar
U radu se iznose rezultati prikupljeni istraživanjem u razdoblju od 2019. do 2021. godine. Istraživanje je provedeno na prodavačima marihuane na prostoru grada Zagreba. Kazivači koji su sudjelovali u istraživanju bave se isključivo prodajom marihuane svojim prijateljima. Cilj istraživanja je prikazati odnos prodavača marihuane prema marihuani, njenoj prodaji, načine i razloge stupanja u posao, odnos prema kupcima, izmjene vlastitog ponašanja i govora te što za njih znači biti diler.
"Kaj je kaj?" – Članovi rečeničnog ustrojstva i leksik mjesnog govora Zdenaca Brdovečkih
"Kaj je kaj?" – Članovi rečeničnog ustrojstva i leksik mjesnog govora Zdenaca Brdovečkih
Valentina Jandrašek
Sintaktička je jezična razina vrlo rijetko primarnim predmetom zanimanja suvremenih dijalektoloških radova, osobito onih koji se bave govorima kajkavskoga i čakavskoga narječja, što dokazuje vrijednost i nužnost novih terenskih dijalektoloških istraživanja te analize njihovih rezultata usredotočene ponajprije na sintaktičke značajke istraženih mjesnih govora. U radu se donosi pregled sintaktičkih i leksičkih značajki govora Zdenaca Brdovečkih koji ubrajamo u kajkavsko...
"Kontrola" vatre od prapovijesti do antike
"Kontrola" vatre od prapovijesti do antike
Ivana Cugovčan
Čovjek je jedino biće koje može stvoriti vatru, upravljati i koristiti se njome. Ovaj rad proći će kroz ove tri sfere ljudskog susretanja s vatrom, objasniti njihovu interakciju kroz razdoblja, primarno oslanjajući se na proizvodne tehnike izvođene uz pomoć vatre. Obuhvaćena je problematika najranije kontrole vatre i najranije proizvodnje vatre. Navedena su prva žarišta na kojima je dokazana kontrolirana vatra, ali i ona na kojima je kontrola vatre upitna. Dotaknuta je tema vatre...

Pages