Citirajte ovu virtualnu zbirku

(2021). Filozofski u društvu! Zbirka društveno-angažiranih publikacija znanstvenika s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [Virtualna zbirka]. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:792975.

Filozofski u društvu! Zbirka društveno-angažiranih publikacija znanstvenika s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2021. 16.06.2024. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:792975.

2021. Filozofski u društvu! Zbirka društveno-angažiranih publikacija znanstvenika s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:792975.

(2021). 'Filozofski u društvu! Zbirka društveno-angažiranih publikacija znanstvenika s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu'. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet. [Online]. [Citirano 16.06.2024.]. Preuzeto s: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:792975.

Filozofski u društvu! Zbirka društveno-angažiranih publikacija znanstvenika s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. [Internet]. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; 2021 [pristupljeno 16.06.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:792975.

Filozofski u društvu! Zbirka društveno-angažiranih publikacija znanstvenika s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2021. Citirano: 16.06.2024. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:792975.