(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Sustav glagolskih vremena u makedonskom i bugarskom jeziku