(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Lingvistika i slobodna volja: u kojoj je mjeri jezik arbitraran?