(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Uloga bihevioralnog imunosnog sustava u percepciji atraktivnosti suprotnog spola
Poveznica na dokument Postoji li veza između bihevioralnog imunosnog sustava i socijalnih kognicija?