(1 - 5 od 5)
Poveznica na dokument Robotika u nastavi informatike osnovne škole
Poveznica na dokument Digitalni obrazovni materijali u nastavi informatike u srednjoj školi
Poveznica na dokument Tipologija prilagodbe posuđenica iz računalne znanosti u hrvatski jezik
Poveznica na dokument Izrada online rječnika informatičkih pojmova iz osnovnoškolskih udžbenika
Poveznica na dokument Anglicismi nel linguaggio dell'informatica italiano