Treska, Borna
Analiza računalno posredovane komunikacije dvojezičnih govornika hrvatskoga i talijanskoga jezika
Gabrić, Petar, Brajković, Iva, Licchetta, Letizia, Bezuh, Juraj, Kelčec Ključarić, Dorotea
Analiza strategija prevođenja filmskih naslova na hrvatski i njemački jezik
Perić, Ana
Analiza uporabe politički (ne)korektnih izraza u hrvatskom i talijanskom jeziku
Šimunjak, Filip, Ostojčić, Nikola, Rukavina, Karlo, Jurković, Marta, Hegedić, Petar
Bulwark of Europe – digitalizacija habsburško-osmanske krajine
Kvočić, Augustin
Institucionalne teorije umjetnosti i videoigre
Jokić-Begić, Nataša, Hromatko, Ivana, Jurin, Tanja, Kamenov, Željka, Keresteš, Gordana, Kuterovac-Jagodić, Gordana, Lauri Korajlija, Anita, Maslić Seršić, Darja, Mehulić, Jasmina, Mikac, Una, Tadinac, Meri, Tomas, Jasmina, Sangster Jokić, Claire Alexandra
Kako smo? Život u Hrvatskoj u doba korone : Preliminarni rezultati istraživačkog projekta
Kuterovac-Jagodić, Gordana, Štulhofer, Aleksandar, Lebedina-Manzoni, Marija
Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija