Paginacija

Randomized controlled trial study of the effects of an online divorce platform on anxiety, depression, and somatization.
Randomized controlled trial study of the effects of an online divorce platform on anxiety, depression, and somatization.
Hald Gert Martin
Ciprić Ana
Øverup Camilla Stine
Štulhofer Aleksandar
Lange Theis
Sander Søren
Gad Kjeld Simone
Strizzi Jenna Marie
Razgovor s Astritom Salihuom
Razgovor s Astritom Salihuom
Janeš Luka
Špoljarić Bernard
Rengel Roni
Razgovor s Hrvojem Jurićem (I)
Razgovor s Hrvojem Jurićem (I)
Kožić Štefanija
Ferber Marko
Razgovor s Linom Veljakom
Razgovor s Linom Veljakom
Kožić Štefanija
Raguž Irena
Razlike u otvorenosti i dijeljenju znanstvenih radova na Sveučilištu u Rijeci
Razlike u otvorenosti i dijeljenju znanstvenih radova na Sveučilištu u Rijeci
Vrkić Iva
Hebrang Grgić Ivana
Stojanovski Jadranka
Baždarić Ksenija

Paginacija