Paginacija

Gabrić, Petar
Konferencija: Cognitive Science
Jelaska, Zrinka, Bošnjak Botica, Tomislava
Konjugacijski tipovi u hrvatskom jeziku
Landripet, Ivan, Koletić, Goran, Jurković, Luka, Zrinščak, Siniša, Štulhofer, Aleksandar
Konstrukcija i validacija Skale vjerom inspiriranog društvenog angažmana (VIDA) među mladima u Hrvatskoj
Žagar, Mateo
Korizmenjak, Senj 1508; Latinična transkripcija glagoljskoga teksta (s uvodom i rječnikom); priredila Anica Nazor; Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Grad Senj, Zagreb 2019.
Perušić, Luka
Kozmobioetika: uvodna rasprava o bioetičkim aspektima kozmičkog društva
Kapović, Mate
Kraćenje, duženje i rekonstrukcija: bilješke iz slavenske povijesne akcentologije
Car, Milka
Kriminalistički roman u švicarskoj književnosti 1930-ih godina. Roman Wachtmeister Studer Friedricha Glausera
Kožić, Štefanija
Kruna i sudbina
Krpan, Ivana
La cuestión genérica del “drama histórico” con la temática colonial en las dramaturgias mexicana y española del siglo XX
Vukušić Zorica, Maja
La politique du Sade le « justicier »
Vukušić Zorica, Maja
La scène érotique chez Sade et Louÿs – le sadisme en levrette et en contenu
Arhar Holdt, Špela, Zviel-Girshin, Rina, Gajek, Elżbieta, Durán-Muñoz, Isabel, Bago, Petra, Fort, Karën, Hatipoglu, Ciler, Kasperavičienė, Ramunė, Koeva, Svetla, Lazić Konjik, Ivana, Miloshevska, Lina, Ordulj, Antonia, Rodosthenous, Christos, Volodina, Elena, Weber, Tassja, Zanasi, Lorenzo
Language Teachers and Crowdsourcing: Insights from a Cross-European Survey

Paginacija