(1 - 3 of 3)
Poveznica na dokument Provjera pouzdanosti i valjanosti mjerenja zadovoljstva životom jednom česticom
Poveznica na dokument Validacija hrvatskog prijevoda Upitnika bolne osjetljivosti