Pages

Vlašiček, Denis
Kako organizirati podatke u istraživačkom projektu?
Koletić, Goran
Methodological and Analytical Aspects of Longitudinal Research
Štulhofer, Aleksandar, Ružojčić, Mitja
Modeling change: A gentle introduction to cross-lagged and latent growth curve approach: course materials
Glavica, Marijana
Pohrana i pronalaženje podataka u arhivu CROSSDA i konzorciju CESSDA
Melinščak Zlodi, Iva
Pohrana radova u repozitorij ODRAZ
Klasnić, Ksenija, Koletić, Goran
Primjeri uz "Osnove JASP-a za sociologe (i one koji se tako osjećaju)" : skup podataka uz poglavlje "(Jednostavna) analiza varijance"
Klasnić, Ksenija, Koletić, Goran
Primjeri uz "Osnove JASP-a za sociologe (i one koji se tako osjećaju)" : skup podataka uz poglavlje "(Još neki) neparametrijski testovi"
Klasnić, Ksenija, Koletić, Goran
Primjeri uz "Osnove JASP-a za sociologe (i one koji se tako osjećaju)" : skup podataka uz poglavlje "Deskriptivna statistika i grafičko prikazivanje podataka"
Klasnić, Ksenija, Koletić, Goran
Primjeri uz "Osnove JASP-a za sociologe (i one koji se tako osjećaju)" : skup podataka uz poglavlje "Intervali pouzdanosti"
Klasnić, Ksenija, Koletić, Goran
Primjeri uz "Osnove JASP-a za sociologe (i one koji se tako osjećaju)" : skup podataka uz poglavlje "Jednostavna linearna regresijska analiza"
Klasnić, Ksenija, Koletić, Goran
Primjeri uz "Osnove JASP-a za sociologe (i one koji se tako osjećaju)" : skup podataka uz poglavlje "Kontingencijske tablice i hi-kvadrat test" (1. primjer)
Klasnić, Ksenija, Koletić, Goran
Primjeri uz "Osnove JASP-a za sociologe (i one koji se tako osjećaju)" : skup podataka uz poglavlje "Kontingencijske tablice i hi-kvadrat test" (2. primjer)

Pages