Pages

Analiza strategija prevođenja filmskih naslova na hrvatski i njemački jezik
Analiza strategija prevođenja filmskih naslova na hrvatski i njemački jezik
Petar Gabrić
Iva Brajković
Letizia Licchetta
Juraj Bezuh
Dorotea Kelčec Ključarić
Bulwark of Europe – digitalizacija habsburško-osmanske krajine
Bulwark of Europe – digitalizacija habsburško-osmanske krajine
Filip Šimunjak
Nikola Ostojčić
Karlo Rukavina
Marta Jurković
Petar Hegedić
Kako smo? Život u Hrvatskoj u doba korone : Preliminarni rezultati istraživačkog projekta
Kako smo? Život u Hrvatskoj u doba korone : Preliminarni rezultati istraživačkog projekta
Nataša Jokić-Begić
Ivana Hromatko
Tanja Jurin
Željka Kamenov
Gordana Keresteš
Gordana Kuterovac-Jagodić
Anita Lauri Korajlija
Darja Maslić Seršić
Jasmina Mehulić
Una Mikac
Meri Tadinac
Jasmina Tomas
Claire Alexandra Sangster Jokić

Pages