Pages

Kompleksnost života u perspektivi opće teorije sistema
Kompleksnost života u perspektivi opće teorije sistema
Nikolina Iris Filipović
Znanost, odnosno filozofija, prvi se puta povijesno posvjedočeno pojavila otprilike u 6. st. pr. Kr., a život kao pitanje znanosti neka tri stoljeća kasnije, s Aristotelom. Ipak, pitanje života znanost je izgubila iz vida za naredni period sve do suvremene znanosti. Ova se povezanost pitanja znanosti i pitanja života istražuje u ovome radu kroz tri njegova dijela u kojima se ovom problemu pristupa na tri razine. U prvome dijelu rada temi se pristupa povijesnim pregledom razvoja...
Komunikacijske i kulturološke vrijednosti primjene audiovizualne politike EU u Republici Hrvatskoj
Komunikacijske i kulturološke vrijednosti primjene audiovizualne politike EU u Republici Hrvatskoj
Zrinka Vrabec-Mojzeš
Medijski i audiovizualni sektor igra vaţnu ekonomsku, socijalnu i kulturnu ulogu u europskim zemljama, a daje i veliki doprinos ekonomiji Europske unije. Temelj zajedničkoga audiovizualnog zakonodavstva EU-a jest Direktiva „Televizija bez granica” (TWF) usvojena 1989., a onda aţurirana 1997. godine. Njome se kroz nacionalna zakonodavstva zemalja članica nastojalo ukloniti prepreke za slobodno emitiranje TV programa na jedinstvenom trţištu, osigurati barem 50 % vremena emitiranja za...
Komunikacijski obrasci u svjetlu medijske etike u dokumentima katoličke crkve
Komunikacijski obrasci u svjetlu medijske etike u dokumentima katoličke crkve
Šime Zupčić
U suvremenom medijskom i novinarskom svijetu etička pitanja postaju sve aktualnija i relevantnija. Katolička se Crkva u svojim dokumentima izravno ili neizravno bavi pitanjima medija, kao i medijske i novinarske etike. Rad stoga istražuje odnos etičkog sadržaja i kriterija iznesenih u dokumentima Katoličke Crkve s jedne strane i suvremenih sadržaja i kodeksa medijske i novinarske etike s druge strane. U radu se analiziraju različiti etički pravci i istražuju zajedničke značajke...
Koncept žudnje u poeziji Vesne Krmpotić
Koncept žudnje u poeziji Vesne Krmpotić
Tamara Bakran
U disertaciji se bavim odnosom žudnje za transcendencijom i jezika lirike Vesne Krmpotić kao medija te žudnje. U autoričinom lirskom opusu ta se žudnja javlja kao najvažniji strukturni mehanizam, i to u odnosu lirskog ja i lirskog Ti. Promišljam, nadalje, utjecaj žudnje na sâm pjesnički jezik te postavljam pitanje što je, u konačnici, (ozbiljivi) objekt pjesničke žudnje. U osnovi je autoričin lirski svijet oblikovan tako da lirsko ja žudi (zahtijeva) da mu se otkrije Tajna,...
Kriminal i represivni sustav u Osijeku u okvirima modernizacijskih procesa (1868. - 1918.)
Kriminal i represivni sustav u Osijeku u okvirima modernizacijskih procesa (1868. - 1918.)
Luka Pejić
U radu se analiziraju višestruke posljedice modernizacije u vremenu razvoja građanskog društva Banske Hrvatske na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće s posebnim naglaskom na najveći slavonski grad, Osijek. U kontekstu demografskog rasta, urbanizacije i industrijalizacije utemeljene u kapitalističkoj paradigmi, modernizacijsku preobrazbu doživio je i represivni sustav, bilo kroz artikulaciju novih zakonskih regulativa (naročito za vrijeme banovanja Ivana Mažuranića 1870-ih godina) ili...
Kulturna diplomacija Republike Hrvatske na primjeru projekta Hrvatske kulturne sezone u Francuskoj
Kulturna diplomacija Republike Hrvatske na primjeru projekta Hrvatske kulturne sezone u Francuskoj
Anera Stopfer
U disertaciji je istraživana hrvatska kulturna politika te posebno uže područje međunarodne kulturne suradnje odnosno kulturne diplomacije. Kroz metodologiju studije slučaja, analiziran je primjer provođenja hrvatske vanjske politike i kulturne politike kroz osmišljavanje i organizaciju Hrvatske kulturne sezone u Francuskoj koja je održana u jesen 2012. godine kao rezultat međudržavnih dogovora i bilateralne suradnje između Republike Hrvatske i Francuske Republike. Hrvatska...
Kulturne politike i kulturne prakse u gradu Sisku 1945 – 1965.
Kulturne politike i kulturne prakse u gradu Sisku 1945 – 1965.
Vlatko Čakširan
Cilj istraživanja doktorskog rada utvrđivanje je utjecaja kulturnih politika na razvoj grada Siska u socijalističkom razdoblju, odnosno utjecaj kulturnih politika na stanovništvo grada i njegove kulturne prakse. Istraživanje obuhvaća obradu arhivske građe, novinskih članaka, statističkih podataka, literature... Temeljni istraživački problem je veza između provedbe kulturne politike i recepcije javnosti prema kulturi na primjeru grada Siska od 1945. do 1965. godine. Istražuje se...
Likovi dekadenata u hrvatskoj književnosti na kraju XIX. i početku XX. stoljeća
Likovi dekadenata u hrvatskoj književnosti na kraju XIX. i početku XX. stoljeća
Martina Kokolari
U ovom se doktorskom radu bavimo dekadencijom u hrvatskoj književnosti na kraju XIX. i početku XX. stoljeća, odnosno likovima dekadenata u izabranim proznim djelima, koje prepoznajemo kao jedan od najčešćih karaktera u našem findesiècleovskom književnom diskursu. Da bismo na konkretnim primjerima što kvalitetnije demonstrirali na koji su način pisci fikcionalizirali dominantna duševna raspoloženja vremena, u prvim trima cjelinama, svojevrsnim uvodnim dijelovima kojima...
Ljudski kapital u školama i društvo znanja u Hrvatskoj
Ljudski kapital u školama i društvo znanja u Hrvatskoj
Maja Quien
Škole kao društvene institucije igraju važnu ulogu u suvremenom društvu RH za koje se teži da bude društvo znanja. Razvoj ljudskog kapitala u školama može doprinijeti dostizanju društva znanja jer se njegovim razvojem kod odgojno-obrazovnih djelatnika, dodatno neizravno utječe i na učenike. Percepcije, procjene o IKT-u i poznavanje njene primjene, relevantne su varijable ljudskog kapitala u školi. Sve su to društveni konteksti i preduvjeti da bi se društvo znanja moglo...
Longitudinalna analiza povezanosti uporabe seksualno eksplicitnih sadržaja i rizičnih seksualnih ponašanja među adolescentima
Longitudinalna analiza povezanosti uporabe seksualno eksplicitnih sadržaja i rizičnih seksualnih ponašanja među adolescentima
Goran Koletić
Jednostavnost pristupa internetu doprinijela je povećanju uporabe seksualno eksplicitnih sadržaja među adolescentima. Povećana je uporaba seksualno eksplicitnih sadržaja kod adolescenata dovela do pojačane zabrinutosti opće javnosti, odgojnih i zdravstvenih stručnjaka, tvoraca politika, roditelja te znanstvene zajednice glede potencijalno štetnih učinaka na stavove, vjerovanja i ponašanja adolescenata. Vrlo važno mjesto zauzima pretpostavljena veza s neželjenim ishodima za...
Matilde Serao i Marija Jurić Zagorka
Matilde Serao i Marija Jurić Zagorka
Arijela Fabrio
U ovom radu pokušali smo odrediti i usporediti dominantne odrednice novinarskog i književnog angažmana dviju spisateljica i novinarki u njihovim nacionalnim okruženjima: Matilde Serao u Italiji te Marije Jurić Zagorke u Hrvatskoj. Ove dvije književnice i 'prve novinarke', najaktivnije su u kronološki gotovo podudarnom razdoblju, iako ih vremenski i povijesno dijeli dvadesetak godina kronološke razlike u odnosu na njihovo rođenje, odnosno tridesetak godina razlike u odnosu na...
Metakognitivno rezoniranje u matematičkom kontekstu
Metakognitivno rezoniranje u matematičkom kontekstu
Vanja Putarek
Iluzija proporcionalnosti predstavlja pogrešku da se svim odnosima pristupa kao da su proporcionalni, odnosno da se određene veličine shvaćaju proporcionalno povezanima čak i u situacijama u kojima to nije točno. Ova pogreška može se javiti zbog veće izloženosti učenika proporcionalnim nego neproporcionalnim odnosima te zbog veće intuitivnosti proporcionalnog modela rezoniranja nego neproporcionalnog. Upravo učestalo i intuitivno korištenje proporcionalnih odnosa dovodi do...

Pages