Pages

Županović Filipin, Nada, Bevanda Tolić, Karmen
Tra due sponde linguistiche: Commutazione di codice in due generazioni di una famiglia bilingue
Ivić, Nenad
Tracasseries d’un vieux couple : littérature et histoire. A propos d’un livre récent
Večeralo, Sara
Tragovi egzistencijalizma u Sábatovu romanu El túnel
Burić, Irena, Parmač Kovačić, Maja, Huić, Aleksandra
Transformational Leadership and Instructional Quality during the COVID-19 Pandemic: A Moderated Mediation Analysis
Tomašegović, Nikola
Transnational Approaches and fin de siècle Modernisms: The Case of the Croatian Modernist Movement
Schäfer, Ingo, Hopchet, Manoëlle, Vandamme, Naomi, Ajduković, Dean, El-Hage, Wissam, Egreteau, Laurine, Javakhishvili, Jana Darejan, Makhashvili, Nino, Lampe, Astrid, Ardino, Vittoria, Kazlauskas, Evaldas, Mouthaan, Joanne, Sijbrandij, Marit, Dragan, Małgorzata, Lis-Turlejska, Maja, Figueiredo-Braga, Margarida, Sales, Luísa, Arnberg, Filip, Nazarenko, Tetiana, Nalyvaiko, Natalia, Armour, Cherie, Murphy, Dominic
Trauma and trauma care in Europe
Bratko, Denis, Pocrnić, Martina, Butković, Ana
Twins assessing their own and parental intelligence: Examining the raters’ agreement and the effect of raters’ and targets’ gender
Bratko, Denis, Pocrnić, Martina, Butković, Ana
Twins assessing their own and parental intelligence: Examining the raters’ agreement and the effect of raters’ and targets’ gender
Sesar, Dubravka
Udovičina dragocjena lepta u višejezičnoj riznici biblijskih mudrosti. Лепта библейской мудрости (»Rusko–slavenski rječnik biblijskih krilatica i aforizama s ekvivalentima iz germanskih i romanskih jezika te armenskoga i gruzijskoga«). (2019) Državno sveu
Galjer, Jasna
Uloga Grge Gamulina u kulturnoj politici 1950ih: prilog istraživanju
Burić, Jakov, Juretić, Jasminka, Štulhofer, Aleksandar
Uloga dispozicijskih, socijalizacijskih i ponašajnih čimbenika u dinamici slanja seksualno eksplicitnih poruka u adolescenciji
Ciprić, Ana, Landripet, Ivan
Uloga obiteljske socijalizacije i samopoštovanja u odnosu korištenja internetskih društvenih mreža i zadovoljstva tjelesnim izgledom kod adolescentica

Pages