Pages

Tomašegović, Nikola
Prema intelektualnoj historiji hrvatskog modernističkog pokreta na prijelomu 19. i 20. stoljeća: stanje istraživanja i istraživački problemi
Canjek, Luka, Žažar, Krešimir
Prema sociologizaciji lijenosti – konceptualne klarifikacije i preliminarni empirijski uvidi
Graham, Cynthia A., Štulhofer, Aleksandar, Lange, Theis, Hald, Gert Martin, Carvalheira, Ana A., Enzlin, Paul, Træen, Bente
Prevalence and Predictors of Sexual Difficulties and Associated Distress Among Partnered, Sexually Active Older Women in Norway, Denmark, Belgium, and Portugal
Ljubotina, Damir, Šimunović, Mara
Prevalence, structure and predictors of posttraumatic stress disorder symptoms in Croatian patients following breast cancer
Bogutovac, Dubravka
Prevrednovanje jednog marginaliziranog opusa: Josip Sibe Miličić
Klasnić, Ksenija, Štulhofer, Aleksandar
Prihvaćanje mitova o silovanju među adolescentima: longitudinalna medijacijska studija
Vuković, Petar
Prijelomna knjiga za hrvatsku standardologiju
Kuštović, Tanja
Prijevod uraškog glagoljskog Novog testamenta i mogući utjecaji jezika istarskih hrvatskocrkvenoslavenskih kodeksa (na primjeru Drugog beramskog brevijara)
Bartulović, Marija, Kušević, Barbara, Širanović, Ana
Prilog razumijevanju pedagoginje: O dispozicijama za pedagogično djelovanje
Perušić, Luka
Princip integrativnost
Blažina, Dalibor
Prisutnost Brune Schulza u hrvatskoj književnoj svijesti
Lukšić, Sandra, Zovko Dinković, Irena
Prividna nereferencijalnost kao način stjecanja imuniteta govornika

Pages